Onderzoek

Studievaart is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van problemen op het gebied van de communicatie in relatie tot leerproblemen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Bestaan er vermoedens over een achterstand in de taalontwikkeling, dan kan een specifiek taalonderzoek uitkomst bieden. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar specifieke deelaspecten van de taalontwikkeling in relatie tot leerproblemen. Van dit onderzoek wordt een verslag gemaakt.

Dyslexie Screening Test

Wanneer u vermoedt dat uw kind dyslexie heeft, maar u niet direct een groot onderzoek wilt laten doen, dan kunnen wij een Dyslexie Screening Test afnemen. Met deze test kan bepaald worden hoe groot het risico is dat een dyslexie heeft. Bovendien kan het inzicht bieden in de zwakkere en sterker punten van uw kind. Wijst de DST uit dat het risico op dyslexie hoog is, dan kan er eventueel een aanvullend onderzoek aangevraagd worden door een orthopedagoog met een GZ-registratie. Dit aanvullende onderzoek is ook nodig om in aanmerking te komen voor een officiële dyslexieverklaring.

Rekenonderzoek

Met het Klein Rekenonderzoek kunnen wij bij leerlingen rekenhiaten opsporen en op basis daarvan een begeleidingsplan opstellen. Het tijdig signaleren is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de leerling weer op de goede weg komt. Soms is er in het verleden al iets misgegaan. Het Klein rekenonderzoek geeft zicht welke oplossingsstrategieën het kind gebruikt en welke remediërende mogelijkheden er zijn.

Wij zijn als taal/rekenspecialisten in staat om de onderwijsbehoeften van kinderen in kaart te brengen om hun begeleiding op school te optimaliseren. Het doel is om ouders, school en andere deskundigen samen te brengen en in overleg met elkaar te komen tot een passende begeleiding.

Het door u gewenste onderzoek kan plaatsvinden bij Studievaart of in overleg op school.

We staan open voor iedere vraag op het gebied van de communicatie rondom uw kind en het onderwijs.