Coaching

Soms is het nodig om verder te kijken dan alleen de schoolprestaties van een kind. De oorzaak van het vastlopen op school kent vaak diepere gronden. De leerling heeft zowel in als buiten de schoolsituatie moeite met het aanbrengen van structuur, het plannen en de concentratie.

Bij Studievaart kijken we  verder dan alleen de schoolresultaten. Vanuit een helikopterview kijken wij naar de leerling en zijn/haar omgeving.

Huiswerkbegeleiding bij Studievaart gaat regelmatig samen met coaching van het gezin.

Doelstellingen voor het begeleiden van jeugdigen kunnen zijn:

  • Het ondersteunen van zelfredzaamheid
  • Aanleren van nieuwe vaardigheden, gericht op persoonlijk welbevinden op school en thuis.
  • Het bieden  van structuur in de dagelijkse situatie met aandacht voor gedragscomponenten (concentratieproblematiek) waardoor de thuissituatie beheersbaar wordt gehouden.
  • Leren plannen zodat er een goede verhouding ontstaat tussen de tijd die aan school besteed wordt en ontspanningsactiviteiten, met als gevolg het verkrijgen  van de regie over het dagelijks leven.

Soms kan een begeleidingstraject vergoed worden vanuit een PGB via het jeugdteam.

De coachingstrajecten staan onder supervisie  van Marijke Wiertsema-Holtland
GZ-Psycholoog
Kinder & Jeugd psycholoog NIP
Orthopedagoog-generalist NVO
Lid deskundigenbestand Dyslexie NIP en NVO
Specialist Dyscalculie
EMDR Therapeut (VEN)