Jobcoaching

In ons Studievaart team hebben we een gecertificeerde jobcoach. Zij begeleidt, coacht en traint medewerkers, veelal met een arbeidsbeperking, op de werkvloer.
Zij overlegt met de werkgever over de uit te voeren werkzaamheden en past eventueel taken aan, rekening houdend met de beperkingen van de medewerker. Met als doel dat de werkgever en de werknemer samen verder kunnen.
De combinatie van jobcoaching en ‘Taal-op-Maat’ zorgt voor een sluitende aanpak waarbij de werkgever en de werknemer hun eisen en mogelijkheden optimaal kunnen afstemmen op elkaar.