Onderzoek

Studievaart beschikt over diverse toetsingsmogelijkheden om het niveau van de NT2-cursist in kaart te brengen. Er zijn toetsen beschikbaar voor de vaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken. Daarnaast kan door middel van een test het taalleerbaarheidsniveau worden vastgesteld.