Onderzoek

Studievaart beschikt over diverse toetsingsmogelijkheden om het niveau van de (NT2) cursist in kaart te brengen. Er zijn toetsen beschikbaar voor de vaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken. Daarnaast kan door middel van een test het taalleerbaarheidsniveau worden vastgesteld. Per cursist kan er een uitgebreide (digitale) Koerskaart worden opgesteld, waarbij alle uitslagen overzichtelijk in kaart worden gebracht.