Taal-Op-Maat projecten onderwijs

Studievaart is een bedrijf dat zich onder andere richt op het verbeteren van de communicatie. Vanuit ons team van logopedisten, dyslexiespecialisten, docenten en studievaardigheidsbegeleiders kunnen wij inspelen op vragen op het gebied van communicatie en leren.

Zo voeren wij taalprojecten ‘op maat’ uit voor gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden en bedrijven.

Studievaart is van mening dat maatwerk leidt naar succes!

 

Project Effectief Studeren, Scholengemeenschap Willem van Oranje, Oud-Beijerland

In samenwerking met school biedt Studievaart een aantal weken  per jaar extra ondersteuning aan.. De hiervoor geselecteerde leerlingen, die veelal in het jaar voor hun examen zitten, krijgen ondersteuning op het gebied van planning, organiseren en structureren. Er worden leerstrategieën aangeboden en haalbare doelen geformuleerd.  

NT2 projecten, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs samenwerkingsverband Drechtsteden

Leerlingen worden, individueel of in groepen, getraind om hun taalvaardigheid te vergroten en zich voor te bereiden op uitstroom naar opleiding of werk.

Begeleiding leerlingen met specifieke zorg, Walburg college Zwijndrecht

Wij begeleiden regelmatig leerlingen, in samenwerking met de ambulant begeleider,  waarbij een specifieke hulpvraag is (hoofbegaafheid, NT2, TOS, leerlingen met autistische kenmerken)