Taal-Op-Maat projecten

Studievaart is een bedrijf dat zich onder andere richt op het verbeteren van de communicatie. Vanuit ons team van logopedisten, dyslexiespecialisten, docenten en studievaardigheidsbegeleiders kunnen wij inspelen op vragen op het gebied van communicatie en leren.

Zo voeren wij taalprojecten ‘op maat’ uit voor gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden en bedrijven.

Studievaart is van mening dat maatwerk leidt naar succes! Wij ontwikkelen onze taalprojecten op verzoek van de opdrachtgever, voorbeelden hiervan zijn:

Projecten voor de SW medewerkers en cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt

  • In kaart brengen van het taalniveau
  • Projecten ter verbetering van de taal om duurzame uitstroom naar werk te bevorderen
  • Projecten ter verbetering van het taalniveau om een opleiding te kunnen starten
  • Aanleren van leerstrategieën
  • Projecten ter verbetering van de taalvaardigheden gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid

Projecten voor statushouders

  • Opstellen van een Studievaart Koerskaart
  • Toetsing van het taalniveau en de leerbaarheid  om een reëel beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt
  • Vaktaaltraining

 

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die Studievaart kan bieden.