Taal-Op-Maat projecten

Bij Studievaart richten we ons op het verbeteren van de communicatie. Vanuit ons team van logopedisten, dyslexiespecialisten, docenten en studievaardigheidsbegeleiders kunnen wij inspelen op vragen op het gebied van communicatie en leren.  Zo voeren wij taalprojecten ‘op maat’ uit voor gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden en bedrijven en ontwikkelen we lesmateriaal aangepast aan de werkzaamheden en het niveau van de cliënt.

Wij ontwikkelen onze taalprojecten op verzoek van de opdrachtgever, voorbeelden hiervan zijn:

Projecten voor de SW medewerkers en cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt

  • In kaart brengen van het taalniveau (nulmeting, tussenmeting en eindmeting)
  • Projecten ter verbetering van de taal om duurzame uitstroom naar werk te bevorderen (cursus woordenschat, rekenen, Engelse taal)
  • Projecten ter verbetering van het taalniveau om een opleiding te kunnen starten
  • Aanleren van leerstrategieën (bijv. bij het leren voor een VCA diploma)
  • Projecten ter verbetering van de taalvaardigheden gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid

Projecten voor statushouders

  • Opstellen van een  digitale Studievaart Koerskaart (alle testuitslagen overzichtelijk in kaart gebracht)
  • Toetsing van het taalniveau en de leerbaarheid  om een reëel beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt
  • Vaktaaltraining (gericht op werken in de bouw, horeca, zorg en logistiek)

 

Studievaart is van mening dat maatwerk leidt naar succes!